Europaforum
Yrkeshögskolan syd

|

Facebook
Instagram
Youtube
Google plus

Yrkeshögskolan Syd

YH-logo
MENY

Yrkeshögskoleutbildningar – YH i samverkan med arbetslivet i södra Sverige

Yrkeshögskolan Syd® (YHS) har sedan 1996 levererat kvalificerade yrkesutbildningar i regional samverkan med företag och organisationer. Hässleholm har en lång tradition av ingenjörsutbildningar och kompetensutveckling i samverkan med arbetslivet.

Utbildningarna vid YHS ger yrkeshögskoleexamen och av arbetslivet efterfrågade ingenjörer och kvalificerade tekniker inom Bygg & anläggning, El och Automation, samt Tågtekniker. Fler än 96 % av de studerande som examineras och tar en yrkeshögskoleexamen har ett kvalificerat jobb på examensdagen eller senast inom 6 månader efter avslutad utbildning.


Hässleholms kommun erbjuder god service och tillgången på bostäder är relativt god. Hässleholm har ett kommunikationsnära läge med goda tågförbindelser i alla väderstreck vilket ger de studerande utmärkta pendlingsmöjligheter. Utbildningslokalerna ligger centralt och utrustningar som används i utbildningarna håller hög standard. Lärare och utbildningskonsulter med specialistkunskap som undervisar har alla erfarenheter från arbetslivet kopplat till den yrkesroll de utbildar för.

YH-utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN och är avgiftsfria för de studerande förutom kurslitteratur och studiematerial.

 

Yrkeshögskoleutbildningarna är eftergymnasiala och man måste ha läst ett gymnasieprogram för att vara behörig. Detta gäller alla våra utbildningar. Läs mer nedan!

I 3 kap I S förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som;


1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i I,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning,

4. eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet
har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den I juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den I januari 2013 anses vara behörig.Dela sidans innhåll:

Kontakt

Yrkeshögskolan Syd
Norra stationsgatan 9
281 48 Hässleholm

0451-268581
Mejla oss här

Synpunkter

Följ oss

Facebook
Instagram
Youtube
Google plus
Hässleholms Kommun