Europaforum
Yrkeshögskolan syd

|

Facebook
Instagram
Youtube
Google plus

Yrkeshögskolan Syd

YH-logo
MENY

Energiingenjör miljö, klimat och förnybart, 2 år

Alternativ energi

Utbildningen till Energiingenjör inom miljö, klimat och förnybart ger utmärkta möjligheter till en framtid med kvalificerade arbetsuppgifter inom energibranschen som innefattar produktion, installation, underhåll och service av energianläggningar och energisystem.

Efter examen väntar arbete med bland annat konstruktion, beräkningar, planering, beredning, kalkylering i projekt. Är du mera praktiskt lagd kan du arbeta som tekniker i olika installationer och anläggningar.

 

Utbildningen fokuserar på miljö, hållbarhet, energieffektivitet, klimat och förnybar och alternativ energi i såväl teori som praktik. Utbildningen är bred och ger en bra grund för din fortsatta yrkeskarriär inom energibranschen. Genom perioderna med LIA (lärande i arbete) kommer du i kontakt med företag där du får möjligheter att omsätta teori i praktik och specialiserade arbetsuppgifter utifrån företagets verksamhet och profilering.

Exempel på verksamheter kan vara anläggningar och system för VVS, Ventilation, Värme, Vindkraft, Solenergi, Vatten. Du kan också med utbildningen som grund arbeta med rådgivning och support för att finna energieffektiva lösningar.

 

Företagen inom energisektorn expanderar och framtidsutsikterna är mycket goda för utbildade Energiingenjörer

Viktiga datum 2023

1 feb - Öppnar för anmälan

15 maj - Sista dag för anmälan

Vecka 26 - Intagningsbesked,

Vecka 35 - Skolstart, tisdagen


Se en film om vår utbildning här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behörighet och särskilda förkunskaper

Behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning är du om du uppfyller något av följande:


  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till
    motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

 

Särskilda förkunskaper krävs i form av lägst betyget E (betyg G*) i:

 

Matematik 2

 

eller motsvarande kunskaper förvärvade genom annan likvärdig utbildning.

*Gäller kurser före den 1 juli 2011 (GY2000) inom gymnasieskolan eller före 1 juli 2012 för gymnasiekurser inom vuxenutbildning.

Kontaktperson

Frågor om utbildningens innehåll:

Andreas Bodman, Utbildningsledare

073-0229721

andreas.bodman@hassleholm.se

 

Frågor om ansökningsprocessen:

Samordnare Erika Nilsson

0451-26 85 81

erika.nilsson@hassleholm.se

Studietakt och studiestöd

Heltid, dagtid.


YH-utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN och är avgiftsfria för studerande förutom kostnader för kurslitteratur och studiematerial. Du kan läsa mer om studiestöd på www.csn.se Länk till annan webbplats.

LIA

Lärande i arbete förläggs till branschföretag och omfattar 22 veckor under två perioder.

Kurser


Kurser

Poäng

Arbetsmiljö

10

Byggteknik och byggfysik

20

CAD - Ritteknik

15

Ekonomi och entreprenörskap

10

Elteknik

20

Energisystem och energiledningssystem

35

Entreprenadjuridik

10

Examensprojekt

20

Fysik för energiberäkningar

15

Förnybar och klimatrelaterad energi

30

Installationssystem

25

Projektkommunikation, ledarskap och affärsmannaskap

15

Kyl och värmepumpsteknik

20

LIA 1

30

LIA 2

80

Matematik för ingenjörer

15

Miljöcertifiering och hållbarhet ur klimatsynpunkt

15

Styr och reglerteknik

15

 Summa 400
  

Dela sidans innhåll:

Kontakt

Yrkeshögskolan Syd
Norra stationsgatan 9
281 48 Hässleholm

0451-268581
Mejla oss här

Synpunkter

Följ oss

Facebook
Instagram
Youtube
Google plus
Hässleholms Kommun