Europaforum
Yrkeshögskolan syd

|

Facebook
Instagram
Youtube
Google plus

Yrkeshögskolan Syd

YH-logo
MENY

Tågtekniker, 1,5 år

Framtidsutsikter

Det kommer under de närmaste åren att satsas miljarder kronor för att förbättra infrastruktur och underhåll gällande järnväg och fordon. Detta innebär både byggnation och förstärkning av järnvägarna samt investeringar i fler tåg vilket i sin tur leder till en ökad efterfrågan på kompetent underhållspersonal med rätt teknisk utbildning. Det väntas många pensionsavgångar inom branschen och mycket statistik pekar mot en ökning av kollektivtrafiken på både kort och lång sikt vilket är både miljömässigt och ekonomiskt för invånarna.

Därför finns det mycket goda framtidsutsikter till arbete under flera år framöver.

 

Öresundstågen får en ny tågdepå precis utanför Hässleholm. I en modern verkstad med helt ny teknik kommer samtliga 111 Öresundståg att kunna servas. Förberedande markarbeten har redan startat och hela anläggningen står klar under 2020. Det innebär att de studerande som startar utbildningen till Tågtekniker kommer att ha en guldsits när det gäller att bemanna den nya tågdepån. Region Skåne ska uppföra och förvalta depån, som kommer att bli Sveriges mest moderna tågverkstad. Det blir hängande plattformar för att kunna serva taken på tågen, istället för plattformar på pelare som varit det traditionella sättet att bygga på. Helt ny teknik för hjulaxelbyten är också på plats, liksom en unik svarv med elektronisk styrning. Den nya tekniken kommer att förkorta servicetiden avsevärt. Detta gör att tågen kan vara mer ute i trafik och fungera bättre.

 

Är du teknikintresserad och känner att du vill utveckla din kompetens med en utbildning som ger både bredd och specialisering i en mix av både teori och praktik så är detta rätt utbildning för dig. Efter avslutad utbildning och med samtliga avklarade kurser får du en yrkeshögskoleexamen på 300 YH-poäng vilket motsvarar 1,5 års studier. I utbildningen är det inbyggd praktik eller LIA (lärande i arbete) vilket innebär att man är ute i arbetslivet, på företag, och får testa sina kunskaper, färdigheter och kompetenser i en relevant miljö, men också lära sig nya saker i skarpt läge. Praktiken är sammanlagt 20 veckor av totalt 60 utbildningsveckor.

 

Satsar du helhjärtat på denna utbildning så kan vi med mycket stor sannolikhet säga att det väntar ett bra jobb om några månader. I genomsnitt 90 % eller fler har ett kvalificerat jobb 6 månader efter avslutad utbildning på någon Yrkeshögskolan Syds utbildningar. Inget perkar på att utbildningen till Tågtekniker kommer att avvika från den bilden.

 

SÖK NU, OCH TRYGGA DIN FRAMTID!

Behörighet och särskilda förkunskaper

Behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning är du om du uppfyller något av följande:


  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till
    motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

Särskilda förkunskaper krävs i följande:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 

• Matematik 2, 100p

 

Har du inte matematik 2 så motsvarar följande kurser nedan kunskapskravet.

 

• Ellära 1, 100p på El- och enerigprogrammet


--- Eller ---

• Ellära 1, 100p på Industritekniska programmet


--- Eller ---

• Ellära 1, 100p på Teknikprogrammet

Kontaktperson

Per Malmberg

0734-25 35 39
per.malmberg@hassleholm.se

Studietakt och studiestöd

Heltid, dagtid. Vanligtvis fyra till fem dagar i veckan mellan klockan 8:30 - 16:00.

 

YH-utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN och är avgiftsfria för studerande förutom kostnader för kurslitteratur och studiematerial. Du kan läsa mer om studiestöd på www.csn.se Länk till annan webbplats.

LIA

Lärande i arbete förläggs till branschföretag och omfattar 20 veckor under två perioder. Du väljer själv företag och ort.

Kurser, totalt 300 YH-poäng


Kurser

YH-Poäng

Datarelaterade fordonssystem

15

El och elektromekaniska fordonssystem

40

El och elektronik spårbundna fordon

30

Elektroniska system

30

Examensarbete

10

Fordonsintroduktion

40

LIA 1 Tågteknik, säkerhet och arbetsmiljö

50

LIA 2 Fordonsunderhåll 50

50

Mätteknik

10

Säkerhet och signalteknik

10

Teknisk engelska

5

Underhållsteknik

10

Summa

300 YH-Poäng


Dela sidans innhåll:

Kontakt

Yrkeshögskolan Syd
Norra stationsgatan 9
281 48 Hässleholm

0451-268581
Mejla oss här

Synpunkter

Funderar du över något?
Lämna dina synpunkter

Följ oss

Facebook
Instagram
Youtube
Google plus
Hässleholms Kommun