Europaforum
Yrkeshögskolan syd

|

Facebook
Instagram
Youtube
Google plus

Yrkeshögskolan Syd

YH-logo
MENY

Elkraftsingenjör - Projektering och beredning, 2 år

Elkraft

Ett modernt och hållbart samhälle ställer krav på energieffektiva, säkra och miljöanpassade elanläggningar. Utbildningen till Elkraftsingenjör ger dig fackmässig el-teknisk kompetens för att kunna utföra kvalificerade arbetsuppgifter, beroende på erfarenhet och bakgrund, i yrkesroller som Beredare, Driftledare, Drifttekniker, Driftingenjör, Underhållsingenjör Konstruktör, Projektör eller Projektledare, hos såväl konsulter, nätägare, kraftbolag som deras leverantörer. Eftersom utbildningen är framtagen i samarbete med branschen är innehållet skräddarsytt efter de aktuella behoven. Arbetsuppgifterna kan också variera utifrån eget intresse och det specifika företagets inriktning. Efter utbildningen och med tillräckligt praktisk erfarenhet som du skaffar både under LIA-perioderna och efter utbildningen är du mogen att axla någon av yrkesrollerna.

 

Exempel på arbetsuppgifter för t.ex. en beredare kan definieras som en teknisk projektledare inom el-, kabel- eller i blandnät som har kontakter med installatörer med vilka beredaren i samråd arbetar bland annat med teknisk planering, anslutningsfrågor och mätning. Arbetet är omväxlande och i yrkesrollen förekommer det kontakter med såväl myndigheter som markägare. Det kan handla om att upprätta erforderliga tillstånd, dimensionera elektrisk eller mekanisk utrustning, göra kostnadskalkyler eller rita arbetskartor. Under vissa perioder kan jourtjänst förekomma och då är man driftledare i beredskapstjänst vilket innebär att leda driftpersonal i fält och åtgärda eventuella fel som kan uppstå i elnätet.

 

Som Elkraftsingenjör kommer du att ha ett utmanande och varierande arbete. Du kommer att arbeta såväl med det senaste inom teknik och förnyelsebar energi, som äldre befintlig och mer traditionell teknik. Att utbilda sig till Elkraftsingenjör vid Yrkeshögskolan Syd ger möjlighet till arbete i flera verksamheter med olika inriktningar, allt från eldistribution till industrier och konsultföretag med arbete mot såväl låg som högspänningsrelaterade anläggningar. I utbildningen ingår bland andra kurser, den teoretiska kompetens för elbehörighet, Auktoriserad elinstallatör, enligt Elsäkerhetsverkets regelverk vilket ger de studerande en stor fördel när företagen rekryterar.

 

Sveriges elnät är i stort behov av uppgradering. Den ökade användningen av laddningsbara bilar och behovet av laddstationer i såväl privata bostäder som företag och publikt är en av orsakerna. Därför gäller det att förnya och underhålla befintliga anläggningar i lokala distributionsnät, stamnät och regionnät. Enligt branschföreträdarna behövs ett tillskott på ca 8000 Elkraftsingenjörer de närmaste åren. Yrkeshögskolan Syd är en av få utbildningsanordnare i landet som kan leverera relevanta behovsanpassade elutbildningar.

Viktiga datum 2023

1 feb - Öppnar för anmälan

15 maj - Sista dag för anmälan

Vecka 26 - Intagningsbesked,

Vecka 37 - Skolstart måndag

Behörighet och särskilda förkunskaper

Behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning är du om du uppfyller något av följande:


  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till
    motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.


Särskilda förkunskaper

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper förvärvade genom annan utbildning eller yrkeserfarenhet


• Praktisk ellära, 100p


--- Eller ---


• Matematik 3c, 100p

• Fysik 2, 100p

Kontaktperson

Frågor om utbildningens innelhåll:

Utbildningsledare, Oskar Ståhl

073-425 37 67

oskar.stahl@hassleholm.se


Frågor om ansökningsprocessen:

Samordnare, Erika Nilsson

0451-26 85 81

erika.nilsson@hassleholm.se

Studietakt och studiestöd

Heltid, dagtid. Studierna bedrivs i Yrkeshögskolan Syds anpassade studie och laborationsmiljöer på Jacobsskolan och på Norra Station i Hässleholm.

YH-utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN och är avgiftsfria för studerande förutom kostnader för kurslitteratur och studiematerial. Du kan läsa mer om studiestöd på www.csn.se Länk till annan webbplats.

LIA

Sammanlagt 22 av utbildningens 80 veckor består av lärande i arbete - LIA på företag i branschen. Du väljer själv företag och ort där du vill göra dina LIA-perioder.
Exempel på företag är E.ON, Vattenfall, Grontmij AB, Kraftringen, Bjäre Kraft, One Nordic AB, WSP Sverige AB, ÅF Infrastructure AB, Öresundskraft, C4 Energi, Levinsgruppen, IKKAB, SWECO Systems AB, Ramböll, Reijlers med flera stora, medelstora och mindre branschföretag. 

Kurser

Kurser och poäng


Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar (40)

Ekonomi (10)

 

Elinstallationer i byggnader (40)

Elkonstruktion - elkraft (30)

Elmaskiner - drivsystem (12)

Elteknik (18)

Entreprenadjuridik (10)

Examensprojekt (20)

Förnyelsebara elkraftssystem (10)

 

Högspänningsanläggningar (16)

Kommunikation (10)

Lärande i arbete 1 (30)

Lärande i arbete 2 (80)

Matematik för ingenjörer (12)

Projektering och beredning (40)

Projektmetodik - Project management (10)

Regler och standarder (12)

Reläskydd och selektivplaner (10)

 

Stationsanläggningar (20)

 

Summa: 400


Dela sidans innhåll:

Kontakt

Yrkeshögskolan Syd
Norra stationsgatan 9
281 48 Hässleholm

0451-268581
Mejla oss här

Synpunkter

Följ oss

Facebook
Instagram
Youtube
Google plus
Hässleholms Kommun