Europaforum
Yrkeshögskolan syd

|

Facebook
Instagram
Youtube
Google plus

Yrkeshögskolan Syd

YH-logo
MENY

Publicerat den:

Nytt projekt tillsammans med CELF och Rostock Universitet

Covid-19-krisen har belyst behovet av modernisering och digital omvandling av yrkesutbildning i hela Europa. Det finns ett akut behov av att stärka utbildningsinstitutionernas kapacitet att tillhandahålla kvalitativ och inkluderande digital utbildning.

Krisen visar tydligt behovet av att bygga kapacitet för att implementera digital, blandad/hybrid och distansorienterad undervisning och inlärning, att vidareutveckla den digitala kompetensen hos pedagogisk personal, att ge lärare möjlighet att implementera digitala miljöer för inkluderande lärande och att implementera högkvalitativ digitala lärresurser och verktyg och kunna använda dem på ett meningsfullt sätt.

 

Partnerskapet inom ramen för Erasmus+-projektet kommer att främja nätverkande av yrkesutbildningsinstitutioner i hela EU, initiera utbyte av resurser och expertis och etablera samarbete med leverantörer av digital teknik och experter inom pedagogisk teknik som är relevant för pedagogisk praktik för att skapa skräddarsydda lösningar anpassade till lokala utvecklingsbehov.

 

Under denna utveckling fokuserar projektet på mobilitet utomlands som en del av yrkesutbildningen. Digitaliseringen skapar möjligheter till nya former av mobilitet som ökar yrkesutbildningarnas attraktionskraft, t.ex. virtuell rörlighet och hybrid rörlighet

Dessa typer av mobiliteter kan åtföljas och tillhandahållas via lärhanteringssystem och inte bara erbjudas till studenter utan även till alla andra deltagare i yrkesutbildningssammanhang (t.ex. skol- eller företagsutbildningspersonal, anställda på ansvariga kontor).

 

Att implementera virtuell eller hybrid mobilitet innebär att även de som är intresserade med vissa begränsningar som:

 • Rädsla för att åka utomlands
 • Finansiella hinder/begränsningar
 • Ansvar för familj, barn eller omsorg
 • Hälsorestriktioner
 • Brist på utbildningsföretag
 • tidsbrist

kunde delta i mobilitetsupplevelser.

 

Med konceptuella överväganden kring hybrid och virtuell mobilitet försöker projektet möjliggöra skolöverskridande, företagsöverskridande och gränsöverskridande upplevelser för deltagare som på grund av vissa restriktioner inte kan ta del av klassiska upplevelser utomlands. Samtidigt ska lärortssamarbetet mellan de olika lärorterna intensifieras och aspekter av ”grön mobilitet” genom användning av digitala strukturer arbetas fram och ifrågasättas.

 

Förväntade projektresultat:

 • Utveckling av en bok med bästa praxis och praxis (proof of concept) för virtuellt, hybrid- och distansundervisning i samband med en internationell mobilitet
 • Öka attraktionskraften för yrkesutbildning genom digital innovation
 • Förbättra samarbetet mellan lärorterna i dubbla yrkesutbildningssystem, särskilt skola och företag, genom digitala lösningar
 • Möjliggör hållbara mobilitetsupplevelser som erbjuder unikt pedagogiskt deltagande genom digitala lösningar
 • Engagemang och nätverkande av alla relevanta aktörer såsom studenter, skol- och företagsutbildningspersonal, kamrar och fritidsinstitutioner genom inrättande och användning av ett lärandehanteringssystem (LMS)

 

Om du har några frågor om projektet, vänligen kontakta vår projektpersonal!

Erika Nilsson, erika.nilsson@hassleholm.se eller på 0451-26 85 81.

Dela sidans innhåll:

Kontakt

Yrkeshögskolan Syd
Norra stationsgatan 9
281 48 Hässleholm

0451-268581
Mejla oss här

Synpunkter

Följ oss

Facebook
Instagram
Youtube
Google plus
Hässleholms Kommun